Rikkie.be


MULTITRACK

Als een halve inch stereo het beste is van wat analoog te bieden heeft, wordt het een grote uitdaging om zestien nummers in dezelfde ruimte te persen.  Het opnemen van basdrum op een vierentwintig nummers van twee inch is niet eenvoudig, dus stel je voor hoe weinig hoofdruimte een zestien-spoor van een halve inch te bieden heeft! 
Van links naar rechts begint Figuur Twee (hieronder) met de ultra-fat helemaal tot aan de micro-gnat, oftewel de viersporencassette. 
Niet het magere spul "ontdoen".  Sommige mensen waarderen de laagfrequente verzadiging, die op smalformaat multitracks gemakkelijker te krijgen is!

half-inch

two-track

half-inch four-track or,

a half-inch section of two-inch

sixteen track

a half-inch section of two-inch

twenty-four track

half-inch eight track

half-inch

sixteen track

4mm (.157inch)

four-track

cassette